Croeso

Cwmni adeiladwaith a gwaith tir yw Tom James Construction Services Ltd, rydym wedi lleoli ym Mlaenau Ffestiniog yng nghanol ardal hyfryd Eryri.

Gyda blynyddoedd o brofiad yn gweithio yn y maes adeiladwaith penderfynwyd sefydlu cwmni yn 2013 ac rydym yn masnachu fel cwmni cyfyngedig ers mis Ionawr 2016.

Rydym yn cwblhau gwaith i amrywiad o gleientiaid yn cynnwys awdurdodau lleol fel Cyngor Gwynedd a Conwy, cwmnïau adeiladwaith a gwaith ar dai preifat.

Cysylltwch gyda ni drwy ein gwefan neu ar ein rhif ffôn sydd ar y tudalen Cysylltu.

Welcome

Tom James Construction Services Ltd is a groundworks, construction and build services company based in the small rural town of Blaenau Ffestiniog which is situated right in the heart of Snowdonia.

With years of experience working in the industry we established the company in 2013 and started trading as a limited company at the beginning of January 2016.

We complete work for a variety of clients including local authority such as Gwynedd and Conwy Council, construction companies and private housing.

Please feel free to contact us by email or phone with any other enquiries.

Prosiect Maes Parcio Tudweliog | Tudweliog Car Park Project

Gwasanaethu | Serving

Gwynedd | Anglesey | Conwy | Denbighshire | Flintshire | Wrexham | Bangor | Caernarfon | Llandudno | Rhyl | Mold | Bala | Blaenau Ffestiniog | Colwyn Bay | Holyhead | Amlwch | Llangefni | Menai Bridge | Llanfairpwll | Porthmadog | Pwllheli | Nefyn | Criccieth | Penygroes | Llanberis | Llanrug | Bethesda | Betws y Coed | Llanrwst | Denbigh | Ruthin | Llangollen | Dolgellau | Bethel | Llanfairfechan | Capel Curig | Penmaenmawr | Beddgelert | Abergele | Felinheli | Harlech

Facebook