Amdanom Ni

Sefydlwyd ein cwmni yn 2013 ac rydym wedi bod yn masnachu fel cwmni cyfyngedig ers 2016 sef Tom James Construction Services Ltd.

Rydym yn cymryd balchder yn ein gwaith ac yn gweithio yn galed er mwyn cyfarfod safonau uchel.

Dros y blynyddoedd rydym wedi cyd weithio gyda nifer o gwmnïau mawr ac wedi cael profiad gwych yn gwneud hyn.

Rydym wedi’ achredu gyda SMAS, Constructionline a BS ISO 9001:15, ISO 14001 a ISO45001. Mae gennym bolisi Iechyd a diogelwch, amgylcheddol ac ansawdd sy’n sicrhau bod ein gwaith wedi cwblhau i safon uchel.

Rydym yn sicrhau bod ein gweithwyr i gyd yn derbyn hyfforddiant er mwyn datblygu sgiliau a sicrhau bod eu gwaith yn ddiogel ac o safon uchel.

Rydym yn parhau i wella a thyfu fel cwmni.

About Us

We established our company in 2013 and in January 2016 we began trading as a limited company Tom James Construction Services Ltd.

We pride ourselves on our professionalism and work hard to meet the best standards possible.

We have been working alongside larger companies and have gained valuable experience in doing so.

We are SMAS, Constructionline, BS ISO 9001:15. ISO 14001 and ISO 45001 accredited. We have health and safety, environmental and quality policy in place ensuring that our work is completed to a high standard.

We ensure that all our employees receive training to ensure that their skills develop and that they are able to work to a safe and high standard.

We continue to grow and improve as a company.

Mae gennym weithlu sefydledig ac rydym yn arbenigo yn y meysydd canlynol:

We have an established workforce and specialise in the following areas:

 • Adeiladu Ffyrdd a llwybrau troed

 • Gwaith tir a draenio- wedi ein cymeradwyo gan Dŵr Cymru

 • Addasu mynediad i lle parcio

 • Gosod palmant

 • Ffensio

 • Gosod tarmac

 • Concrid

 • Gwaith Peirianneg Sifil

 • Adeiladu Tai / Gosod sylfaen y ty

 • Clirio a gwasanaethau safle

 • Groundworks and Earthworks

 • Drainage connections- Welsh Water Approved

 • Paving

 • Dropped kerb access to driveways

 • Kerb Laying and Edging

 • Fencing

 • Tarmacking hand lay

 • Concreating

 • Civil engineering

 • House Building/ Footings

 • Grass Crete paving

 • Site clearances and services

Cymwysterau

 • Wedi cofrestru â Constructionline.

 • SMAS

 • ISO 9001:2015 Rheoli Ansawdd

 • ISO 14001 Amgylchedd

 • ISO 45001 Iechyd a Diogelwch

Qualifications

 • Registered with Constructionline.

 • SMAS registered.

 • ISO 9001:2015 Quality Management

 • ISO 14001 Environmental

 • ISO 45001 Health and Safety

Manylion Yswiriant

 • Yswiriwr - NFU

 • Atebolrwydd Cyflogwyr - 10,000,000

 • Atebolrwydd Cyhoeddus a Chynhyrchion - 10,000,000

Insurance Details

 • Insurer - NFU

 • Employers’ Liability - 10,000,000

 • Public and Product Liability - 10,000,000