Gyrfaoedd

Er mwyn holi neu trio am swydd yng nghwni Tom James Construction Services Ltd danfonwch eich gwybodaeth ‘CV’ i info@tjconstructionltd.cymru, neu phostio i'r cyfeiriad is law.

Hyfforddiant

Rydym ni fel cwmni yn hyrwyddo datblygiad ein gweithwyr. Edrych ar brofiad gweithwyr a sicrhau fo eu profiad yn amrywio yn y gweithle. Sicrhau bod ein gweithwyr i gyd yn derbyn hyfforddiant perthnasol fel;

 • Asbestos

 • Abrasive wheels

 • Trin a Llaw

 • Diogelwch Tân

 • COSHH - rheoli sylweddau sy’n beryglus i iechyd.

 • Cydraddoldeb ac amrywiaeth

 • Iechyd a diogelwch lefel 1

 • Gweithio o Uchder

 • Hylendid Dŵr

 • Cerdyn CSCS

 • Ymwybyddiaeth sŵn

 • PPE

Rheolwyr

 • Rheoli Diogelwch safle (SMSTS) i rheolwyr safle

 • Gweithio mewn mannau cyfyng

 • Gwaith Stryd

 • CPCS/ NPORS

 • Cymorth Cyntaf

 • Marsial Tân

 • Ymwybyddiaeth alcohol a cyffuriau

 • PASMA

Careers

If you are interested or want to apply for work with Tom James Construction Services Ltd send your CV by e-mail to info@tjconstructionltd.cymru or post to address below.

Training

We as a company promote employee development. We look at our employee’s experience and ensure that their experience varies on site. We ensure that all our employees are given a site induction, receive training on;


 • Asbestos awareness

 • Abrasive wheels

 • Manual handling

 • Fire safety

 • COSHH

 • Working at Heights

 • Equality and Diversity

 • Water hygiene

 • Health and Safety level 1

 • CSCS cards

 • Noise awareness

 • PPE


Site Managers

 • SMSTS Site management safety training scheme

 • Confined spaces

 • Street Works

 • Trailer Training

 • CPCS/ NPORS

 • First Aid

 • Fire Marshal

 • Drug and Alcohol awareness

 • PASMA

Tom James Construction Services Ltd

Bron Eirian

Tanygrisiau

Blaenau Ffestiniog

Gwynedd

Ll41 3SL

‘C.S.C.S Site Safety Card’ yn angenrheidiol

Tâl: Yn amrywiol ac yn ddibynnol ar gymwysterau a profiad.

C.S.C.S Site Safety Card essential

Rate of Pay: Variable according to qualifications/experience