Cysylltu | Contact

Cysylltwch â ni trwy'r drwy ddefnyddio manylion canlynol

Contact us using the following information

Swyddfa | Office:

01766496204

Ebost| Email:

info@tjconstructionltd.cymru

Cyfeiriad | Address:

Tom James Construction LTD, Bron Eirian, Tanygrisiau, Gwynedd, LL41 3SL