Polisiau

Mae Tom James Construction Services Ltd yn fusnes sy'n tyfu'n llwyddiannus, gan gyflenwi amrywiaeth o wasanaethau adeiladu.

Rydym wedi ymrwymo i gynnig gwasanaeth dibynadwy sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac sy'n bodloni disgwyliadau. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'n cleientiaid i sicrhau bod ein prosiectau'n cael eu cwblhau i safon uchel o ran ansawdd, diogelwch ac agweddau amgylcheddol. Mae gennym restr o bolisïau ein cwmni sy'n cael eu gweithredu yn ein system reoli ac mewn gwaith dyddiol gan ein gweithwyr.

Policies

Tom James Construction Services Ltd is a successful growing business, supplying a variety of construction services.

We are dedicated to offering a reliable, customer focused service that meets expectation. We work in partnership with our clients to ensure our projects are completed to a high standard in respect of quality, safety and environmental aspects. We have a list of our company policies that are implemented in our managements system and in daily work by employees.

5.2 - Anti Slavery Policy R0.pdf

Anti Slavery Policy

5.2 - Business Continuity & Disaster Recovery Policy R0.pdf

Business Continuity & Disaster Recovery Policy

5.2 - Data Protection Policy R0.pdf

Data Protection Policy

5.2 - Drugs & Alcohol Policy R0.pdf

Drugs & Alcohol Policy

5.2 - Environmental Policy R0.pdf

Environmental Policy

5.2 - Environmental Purchasing Policy R0.pdf

Environmental Purchasing Policy

5.2 - Equal Opportunities Policy R0.pdf

Equal Opportunities Policy

5.2 - Ethical Trading Policy R0.pdf

Ethical Trading Policy

5.2 - Personal Protective Equipment Policy R0.pdf

Personal Protective Equipment Policy

5.2 - Quality Policy R0 - Feb 21.pdf

Quality Policy

5.2 - Safeguarding Policy R0.pdf

Safeguarding Policy